fbpx
 • lt
 • en
 • ru
 • Privacy Policy

  Bendra informacija

  UAB „IT sprendimai sėkmei“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

  Duomenų valdytojo rekvizitai:

  • UAB „IT sprendimai sėkmei“
  • Juridinio asmens kodas: 305442783
  • Fabijoniškių g. 5C-66, LT-06335 Vilnius
  • Tel. +370 688 11739
  • El. paštas: [email protected]

  Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

  Kaip mes renkame informaciją apie jus?

  Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

  • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami registracijos formą internete, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
  • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
  • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

  Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

  • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
  • instaliuojate mūsų programėles;
  • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
  • dalyvaujate apklausose.

  Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

  • pateikiate užklausas per registracijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);
  • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
  • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

  Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

  Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

  Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

  Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

  • informaciją, kuri būtina siekiant administruoti karantinas.lympo.com platformą;
  • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
  • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
  • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
  • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų tapatybę;
  • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

  Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

  • Siekiant administruoti karantinas.lympo.com platformą mes tvarkome tokią asmenų, kurie registruojasi kaip treneriai, informaciją: vardas, pavardė, el.paštas, lytis, nuotrauka, informaciją kokia sporto  šaka užsiima treneris. Taip pat gali būti renkama asmens tapatybės kortelėje ar pase esanti informacija (jeigu pateikiama dokumento kopija), telefono numeris, treniruočių laikas, vieta.
  • Siekiant administruoti karantinas.lympo.com platformą mes tvarkome tokią asmenų, kurie registruojasi kaip asmenys ieškantys trenerių, informaciją: el. paštas, vardas, pavardė, nuotrauka, lytis, telefono numeris ir kiti duomenys kuriuos vartotojas gali savo noru pateikti karantinas.lympo.com svetainėje.
  • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

  Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

  • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

  Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

  • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

  Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis platformos suteikiamomis funkcijomis (treneriams nebus suteikta žyma, patvirtinanti asmens tapatybės tikrumą).

  Svarbu: UAB „IT sprendimai sėkmei“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

  Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

  Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

  • Suteikti galimybę asmenims naudotis karantinas.lympo.com platforma.
  • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su karantinas.lympo.com platforma teikimu.
  • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką.
  • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų administruojamą karantinas.lympo.com platformą, kad galėtume ją pagerinti ir kurti naują turinį ir funkcijas.
  • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
  • Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

  ⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu [email protected] arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

  • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
  • Sutarties su jumis vykdymas;
  • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
  • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

  Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

  TikslasTeisinis pagrindas (-ai)Asmens duomenys
  Suteikti galimybę asmenims naudotis karantinas.lympo.com platformaSutarties su jumis vykdymasTeisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.Vardas, pavardė, el.paštas, lytis, nuotrauka, informaciją kokia sporto  šaka užsiima treneris. Taip pat gali būti renkama asmens tapatybės kortelėje ar pase esanti informacija (jeigu pateikiama dokumento kopija), telefono numeris, treniruočių laikas, vieta, informacija apie jūsų specifinius poreikius.
  Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su karantinas.lympo.com platformaŠi informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas.Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
  Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką.Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime jūsų sutikimą.Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
  Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų administruojamą karantinas.lympo.com platformą, kad galėtume ją pagerinti ir kurti naują turinį ir funkcijas.Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
  Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijojeTeisės aktų reikalavimų vykdymas.Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

  Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

  Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

  Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

  Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

  • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
  • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
  • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

  Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Nėra jokių įmonių, IT paslaugų teikėjai: Nėra jokių tiekėjų, buhalterinių paslaugų teikėjai Septynetai, MB auditoriai: nėra auditorių. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

  Norint gauti UAB “IT sprendimai sėkmei” verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

  Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

  Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

  Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

  Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

  • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
  • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
  • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
  • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

  Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

  Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

  Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

  Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
  Apmokėjimo duomenys10 metų po mokėjimo operacijos
  Rinkodarai naudojami asmens duomenys3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
  IT sistemų įrašai (logai)Iki kelių mėnesių
  Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

  Jūsų teisės

  Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
  • Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“).
  • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
  • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 604 76 639, parašę mums šiuo adresu [email protected], arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

  Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

  Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai ar naudojantis Skype programa.

  Jūsų teisėTam tikri apribojimai
  Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
  Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);Ši teisė reiškia:Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimąTikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimąPatvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmėsJūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimąInformaciją ar taikomas profiliavimasDuomenų saugojimo laiko pateikimąNustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
  Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
  Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);Taikoma, jeigu:–  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti–  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni– informacija gauta neteisėtu būdu
  Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:jei jūs ginčijate informacijos tikslumąjei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindumes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrintainformacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
  Teisė į duomenų perkėlimąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
  Teisė nesutiktiŠi teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
  Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.www.ada.lt

  Slapukai, signalai ir panašios technologijos

  Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

  Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

  Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

  PavadinimasLaikotarpisTikslas
  __cfduidNaudojama, norint panaikinti saugumo apribojimus pagal lankytojo IP adresą.
  _gat10 minučiųNaudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai.
  _gid24 valandosGoogle ID Used to distinguish users.
  _ga2 metaiUsed by Google analytics to distinguish users.
  _hjIncludedinSampleSesijaThis session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Heatmap
  lympo_auth_id30 dienųkarantinas.lympo.com vartotojo id
  lympo_system_auth_token30 dienųsystem.karantinas.lympo.comauthentication token
  lympo_no_cookie2 savaitėsconfirm privacy policy
  fr3 mėnesiaiEncrypted Facebook ID and Browser ID used for Facebook Advertisement
  __tawkuuid6 mėnesiaiPradėjus gyvai bendrauti, naudojamas IP
  xs.facebook.comThese cookies are used on the web pages containing links to share contents on social media, e.g. Facebook. They are used to remember login information to social network accounts. They are stored in third-party servers and share our contents. See facebook’s cookie policy
  wd
  sb
  presence
  pl
  dpr
  datr
  c_user
  act
  _hjIncludedInSamplewww.injob.comSession-based cookie set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.
  hubspotutk.hotjar.comThis cookie is used for to keep track of a visitor’s identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. See hotjar’s cookie policy
  __hstcThe main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk (see below), initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent . See hotjar’s cookie policy
  __hssrcWhenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set. We set it to 1 and use it to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session. See hotjar’s cookie policy

  Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

  Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

  Susisiekite su mumis

  Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

  • UAB „IT sprendimai sėkmei“
  • juridinio asmens kodas: 305442783
  • adresas: Fabijoniškių g. 5C-66, LT-06335 Vilnius
  • Duomenų apsaugos pareigūno tel: +37065242600
  • El. Paštas: [email protected]

  Baigiamosios nuostatos

  Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.